top of page
Search

Svetski dan poezije - World Poetry Day

Svetski dan poezije obeležava se 21. marta, i proglašen je 1999. godine od strane UNESCO (Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu), „s ciljem da podrži jezičku raznolikost kroz poetsko izražavanje i poveća mogućnost da se čuju ugroženi jezici". Njegova svrha je da promoviše čitanje, pisanje, objavljivanje i podučavanje poezije širom sveta i, kako kaže originalna UNESCO-va deklaracija, „davanje novog priznanja i zamah nacionalnim, regionalnim i međunarodnim pesničkim pokretima“.

✒️📖

World Poetry Day is celebrated on 21st of March, and was declared in 1999 by UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), "with the aim of supporting linguistic diversity through poetic expression and increasing the opportunity for endangered languages to be heard". Its purpose is to promote the reading, writing, publishing and teaching of poetry throughout the world and, as the original UNESCO declaration says, to "give fresh recognition and impetus to national, regional and international poetry movements".Comments


bottom of page